Privacyverklaring

* Betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Met het versturen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de eigenaar of tussenpersoon die als bemiddelaar optreed voor het betreffende object. De persoonsgegevens die opgeslagen worden in onze database zullen na één maand verwijderd worden.